Aktuellt

Projektledare för framtagande av ett tekniskt utbildningsprogram för komplexa anläggningar

Publicerad 2017-05-11

ViaPM har fått i uppdrag att projektleda framtagning av ett utbildningsprogram för komplexa anläggningar. Inom regioner betraktas och klassas Götatunneln, Gnistängstunneln, Lundbytunneln, Tingstadstunneln, Skultorpstunneln, Gerumstunneln och Ulricehamnstunneln som komplexa väganläggningar då dessa innehåller en stor mängd installationer och oftast även är högtrafikerade. Vanligt förekommande installationer inom en komplex anläggning kan vara styr- och reglersystem, system […]

Läs mer

Välkommen Jasmina!

Publicerad 2017-04-28

Vi hälsar Jasmina Pasic Radicic välkommen till oss på ViaPM. Jasmina är utvecklingsingenjör, kompletterad med juridikutbildning, och har 15 års branscherfarenhet. Hon kommer närmast ifrån Svevia AB där hon arbetat i flera olika roller bl.a. platschef, entreprenadingenjör och samordnare av kvalitet, miljö, arbetsmiljö och utvecklingsfrågor. Jasmina har stor erfarenhet ifrån alla typer av infrastrukturprojekt och […]

Läs mer

Byggledning GC-stålbro över RV-61

Publicerad 2017-04-25

ViaPM har fått i uppdrag att byggleda ny GC-stålbro över RV-61 av Arvika kommun. Stålöverbyggnad blev påkörd 2016-07 och skadades så svårt att stålöverbyggnad och mellanstöd i stål måste rivas. Betongstöd fick inga allvarligare skador och dessa kan bibehållas, men visst underhåll kommer att erfordras. I samband med ny stålkonstruktion som ska byggas höjs fri […]

Läs mer

Välkommen Conny!

Publicerad 2017-02-13

Vi hälsar Conny Eriksson välkommen till oss på ViaPM. Conny är högskoleingenjör inom bygg och arkitektur och kommer närmast ifrån Trafikverket där han arbetat som projektingenjör med bland annat ombyggnad av Älvsborgsbron i Göteborg. Conny har erfarenhet ifrån infrastrukturprojekt och tung industri. Han har specialistkunskaper inom brounderhåll, broförvaltning, ekonomi och tidplaner.

Läs mer

Välkommen Johan!

Publicerad 2017-01-31

Vi hälsar Johan Aldrin välkommen till oss på ViaPM. Johan har 30 års branscherfarenhet varav 19 år i projektledande ställning. Johan har erfarenhet alltifrån infrastrukturprojekt till tung industri och offshore och har specialistkunskaper inom betong, undervattensgjutningar, armering och grundläggning. Flera av projekten var mycket stora med internationella leverantörer och entreprenörer.

Läs mer

Processledning underhåll komplexa byggnadsverk åt Trafikverket

Publicerad 2017-01-07

Vi vann uppdraget ”Processledning underhåll komplexa byggnadsverk” åt Trafikverket. Uppdraget sträcker sig över två och ett halvt år och omfattar bl. a. planering, samordning och utredning av kommande underhåll i och kring Tingstadstunneln, Älvsborgsbron samt Gullbergsbroarna.

Läs mer

Ramavtal med Göteborgs stad: Tekniska konsulter – Projektledning anläggning

Publicerad 2017-01-05

Nu har vi erhållit ramavtal med Göteborgs stad, ”Tekniska konsulter – Projektledning anläggning”. Projekt och projektledning som kan komma att omfattat för kommande uppdrag är alla skeden i byggprocessen, till exempel förstudie, program, projektering, produktion, överlämning och garantiförvaltning. Uppdragen kan komma att omfatta såväl nybyggnations-, som om- och tillbyggnadsprojekt. Uppdragen är även tänkta att stödja […]

Läs mer

Nästa