Ny FoI-inriktning Beläggning från Trafikverket med Anders Asp från ViaPM som projektledare

Publicerad 2017-03-07

Anders Asp från ViaPM är för Trafikverket projektledare i FoI-inriktning Beläggning–ett samarbete mellan Trafikverket och externa entreprenörer. Med Forskning och Innovation (FoI) avser Trafikverket att bedriva utveckling och forskning inom dess verksamhetsområden. Resultatet av FoI-inriktning Beläggning är nu tillgänglig på Trafikverkets webbplats.

– Vi som har arbetat med att ta fram strategin är glada över att den nu är klar. FoI-inriktningen redovisar en bred mix av prioriterade områden där vissa tillfredsställer kortsiktiga behov medan många har ett långsiktigt perspektiv, säger Anders Asp, projektledare för framtagandet av FoI-inriktning Beläggning. Vi hoppas att inriktningen i slutänden ska bidra till vägbeläggningar som motsvarar förväntningarna från medborgare och andra då det gäller trafiksäkerhet, robusthet med mera.

Trafikverket. Den nya FoI-inriktningen för beläggning av vägar är klar. [1]

 

Externa länkar

Återgå till föregående sida