Projektledare för framtagande av ett tekniskt utbildningsprogram för komplexa anläggningar

Publicerad 2017-05-11

ViaPM har fått i uppdrag att projektleda framtagning av ett utbildningsprogram för komplexa anläggningar. Inom regioner betraktas och klassas Götatunneln, Gnistängstunneln, Lundbytunneln, Tingstadstunneln, Skultorpstunneln, Gerumstunneln och Ulricehamnstunneln som komplexa väganläggningar då dessa innehåller en stor mängd installationer och oftast även är högtrafikerade. Vanligt förekommande installationer inom en komplex anläggning kan vara styr- och reglersystem, system för trafikstyrning, kö-varningssystem, kameraövervakning, ventilation, brandlarm, incidentdetektering.

Utbildningsprogrammet skall användas av Trafikverkets drifttekniker men förväntas också vara användbart för entreprenörer.

Återgå till föregående sida