Projektledning brandbekämpningssystem i Götatunneln

Publicerad 2017-03-21

ViaPM har fått i uppdrag att Projektleda upphandling, installation samt driftsättning av ett brandbekämpningssystem (BBS) i Götatunneln som är en högtrafikerad vägtunnel i centrala Göteborg.

Bakgrund

Nuvarande säkerhetskoncept för Götatunneln bygger på att trafiken i respektive tunnelrör är enkelriktad samt att det inte förekommer stillastående trafik. För att klara framtida trafikmängd och möjliggöra uppdaterat säkerhetskoncept med större flexibilitet ska Götatunneln utrustas med ett brandbekämpningssystem, BBS.

Götatunneln

Återgå till föregående sida