Projekt

År Uppdrag Beställare Uppdragsroll Externa länkar
2017-Pågående Kaj och strandpromenad — Tullholmsviken Karlstad Karlstads kommun Byggledare och sakkunnig
2017-Pågående Bärighetshöjande åtgärder, skumglasfyllning — Dalslandsvägar Trafikverket Projektledning och BPU/bitr. projektledare NWT, Trafikverket
2017-Pågående Gullspång kraftverk Fortum Projektstöd
2017 Brandbekämpningssystem i Götatunneln Trafikverket Projektledning
2017 Biträdande projektledare för brounderhåll/reparationsarbeten — Älvsborgsbron
– 76 mkr
– 60 000 ÅDT
Trafikverket Projektledare och bitr. projektledare Trafiken, GP, SVT
2016-Pågående Bärighetshöjande åtgärder väg 2183 Ed-Nössemark, vägplan, bygghandling och kommande produktion Trafikverket Projektledare och projekteringsledare
2016 Mark och betong — Långmarken
– 8 vindkraftverk
Eouls vind Produktionsledning Betong SVT, NWT
2016 Underhållsarbeten — Tingstadstunneln Trafikverket Processledning och projektledning
2015-Pågående Akvedukt över Götakanal E-22 Söderköping Trafikverket Entreprenadsakkunnig grundläggning Ny Teknik, SVT
2015-2017 Projektledning och projekteringsledning av vägprojekt
– 4 GC-vägar (100 mkr)
– 2 korsningsåtgärder (10 mkr)
Trafikverket Projektledare och projekteringsledare
2015-2017 Projektledning av ”Underhållskrav vid projektering av vägar” Trafikverket Projektledare, redaktör och samverkansledare
2015-2016 Projektledare för FOI-inriktning Beläggning Trafikverket Projektledare, redaktör och samverkansledare Trafikverket
2015-2016 Projektledning och projekteringsledning av vägprojekt Trafikverket Projektledare och projekteringsledare
2015-2016 Översvämningsskydd Inre hamn Karlstad Karlstads kommun Projektstöd, byggledare och produktionsledning Karlstads kommun, Byggnadsarbetaren, NWT
2015 Besiktning av Marieholmsförbindelsen
– innehåller bro och tunnel
Trafikverket Besiktningsman Trafikverket, GP
2015 Systematiskt arbetsmiljöarbete med riksinventeringar och riskanalyser Torsby kommun Arbetsmiljösakkunnig
2015 Successiva kalkyler Trafikverket Projektledare

Listan ovan är endast ett utdrag; kontakta oss för en komplett sammanställning.