Ny kartong­maskin åt Billerud­Korsnäs vid Gruvöns bruk i Grums


Byggledning i en enorm framtids­satsning för hållbara förpacknings­lösningar

Foto: BillerudKorsnäs AB
Projekt

Den 12 december 2016 fattade Billerud­Korsnäs styrelse beslut om den största framtids­satsningen i bolagets historia, och en av de största i Sverige de senaste åren. Investeringen uppgår till 7,6 miljarder SEK. Satsningen görs mot bakgrund av den ökande efterfrågan på hållbara förpacknings­lösningar för mat och dryck runt om i världen.

ViaPMs uppdrag innebär att bidra med byggledning åt Sweco Management som fått i uppdrag att byggleda både den nya kartong­maskinen och ombygg­nationen av det befintliga massa­bruket åt Billerud­Korsnäs. ViaPMs uppdrag påbörjades i april 2017 och beräknas pågå tills den nya anläggningen tas i drift under första kvartalet 2019.

Den nya karton­maskinen får en kapacitet om 550 000 ton kartong årligen och blir därmed en av de största i världen i sitt slag. Maskin­hallen utgör den största delen av projektet. Hallen, som byggs i tre plan, är 412 meter lång och ska ge plats för den nya kartong­maskinen som är cirka 350 meter lång, 8 meter bred och väger 17 000 ton. Totalt räknar de med att cirka 13 000 pålar kommer att behövas, varav drygt hälften går åt till maskin­byggnaden.

Projektet kräver 70 000 kubikmeter betong. Den största gjutningen var ett av Cantilever­fundamenten som var på cirka 2 200 kubikmeter. Utöver det kommer också cirka 15 000 kubikmeter betong gå åt till betong­pålarna för KM7.

I uppdraget ingår även mark-, grund­läggnings- och betong­arbeten för det befintliga massabruket samt bygget av en ny balmassa­hantering och lager­byggnad på sammanlagt cirka 25 000 kvadrat­meter, och att dra rörbryggor över hela området. Även invändig komplettering som takarbeten, stål, fönster, dörrar, portar och målning.

ViaPMs byggledare har stor erfarenhet av komplexa betong- och anläggnings­jobb runt om i Sverige. I det här uppdraget bidrar vi till att vår kund kan ta vara på våra värdefulla kunskaper.

Kontaktperson Peter Lövgren
Publicerat 2018-10-24

Ert natur­liga val


Varmt välkommen att kontakta oss!

Kont­akta oss