Välkommen Anders!


Rekrytering

Vi hälsar Anders Nordeman välkommen till oss på ViaPM.

Anders Nordeman är en mycket gedigen projektledare med omfattande erfarenhet av flera stora infrastrukturprojekt. Anders tog civilingenjörsexamen 1985 på LTH väg och vatten. Han har sedan dess arbetet inom bygg och anläggningsbranschen och även kompletterat sin examen med kurser i juridik och företagsekonomi på universitet och högskola. Anders kommer inleda med ett uppdrag som Produktionsansvarig åt Trafikverket på Västlänken, etapp Korsvägen; ett mycket stort och komplext projekt som omsätter ca 5 MDSEK.

Kontaktperson Anders Nordeman
Publicerat 2019-09-30

Ert natur­liga val


Varmt välkommen att kontakta oss!

Kont­akta oss