Röda tråden kvalitetsstyrning i vägunderhåll åt Trafikverket


Foto: Slåtter av vägkant
Projekt

Uppdraget handlar om att vara processtöd till Trafikverket i arbetet med att säkerställa ett fungerande arbetssätt för kvalitetsstyrning enligt Trafikverkets krav i tre nystartade vägunderhållskontrakt. Projektets mål är att uppnå kompetenshöjning och förankring av kvalitetskritiska arbetssätt hos projektorganisationen och säkerställa leveranser gällande kvalitetsstyrning.

De nya uppdragen sammanfaller med att Jasmina firar fem år på ViaPM vilket vi såklart vill uppmärksamma lite extra.

Kontaktperson Jasmina Pasic Radicic
Publicerat 2022-10-20

Ert natur­liga val


Varmt välkommen att kontakta oss!

Kont­akta oss