ViaPM har vunnit ramavtal för Karlstad kommun


ViaPM har utsetts av Karlstads kommun för konsulttjänster inom samhällsbyggnadssektorn.

Projekt

ViaPM har utsetts av Karlstads kommun för konsulttjänster inom samhällsbyggnadssektorn gällande gatu- och markanläggningar, betong-, stål- och träanläggningar/konstruktioner samt entreprenadbesiktning.

Avtalet omfattar Karlstad kommun med tillhörande förvaltningar och nämnder. Avtalstiden är 4 år.

ViaPM kommer att i första hand hjälpa beställaren med konsulttjänster i samband med:

ViaPM kommer att bistå beställaren inom kompetensområdena projekt-, bygg- och/eller projekteringsledning samt besiktning. Ansvariga konsulter Niklas Höglund, Richard Svennberg och Oskar Manninen.

ViaPM kommer exempelvis att bistå och hjälpa beställaren med:

Kontaktperson Richard Svennberg
Publicerat 2023-03-22

Ert natur­liga val


Varmt välkommen att kontakta oss!

Kont­akta oss